Könyvtári hír

Kedves Oktatók és Hallgatók!

Újabb adatbázist érhetünk el az egyetemről egy hosszabb tesztidőszak keretében.

A Walter de Gruyter kiadó angol és német nyelvű folyóiratait november 30-ig tudjuk használni. Információ és a folyóiratok jegyzéke a könyvtári honlapon:

https://uni-eszterhazy.hu/konyvtar/elerheto-a-de-gruyter-kiado-adatbazisa-

A folyóiratok elsősorban az alábbi tudományterületeket fedik le: teológia, filozófia, matematika, könyvtártudomány, történelem, nyelvészet, irodalom, üzleti tudományok.

Szeptember elején az egyetem újabb angol nyelvű neveléstudományi e-könyveket vásárolt a Springer kiadótól. A Springer Education 2021 csomagban jelenleg mintegy 250 kötet található, de folyamatosan bővül a kínálat.

Részletek és címlista a könyvtár honlapján:

https://uni-eszterhazy.hu/konyvtar/ujabb-e-konyvek-erhetok-el-az-egyetemen

A friss és a korábban vásárolt neveléstudományi és informatikai e-könyvek a könyvtári katalógusban is kereshetők:

http://webpac.ektf.hu/WebPac/CorvinaWeb

A GALE Reference Complete adatbázis az év végéig érhető el egy hosszabb tesztidőszak keretében. Általános tematikájú források mellett kiemelt terület a szépirodalom és az irodalomtudomány.

Részletek:

https://uni-eszterhazy.hu/konyvtar/gale-reference-complete-eleres

Előfizetett magyar és idegen nyelvű adatbázisaink itt érhetők el:

https://uni-eszterhazy.hu/konyvtar/m/adatbazisok/elofizetett-adatbazisokGál Tibor

főigazgató helyettes

Tittel Pál Könyvtár


Információ a nyelvvizsga nélküli diplomák kiadásáról!

Tisztelt Végzett Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a 2020. évi XXXIII. tv. 21. § (1) bekezdése szerint 2020. július 31. napján az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Gyöngyösi Károly Róbert Campusa az Eszterházy Károly Egyetem szervezetéből kiválik és a Szent István Egyetem (SZIE) szervezetébe olvad be. Az adatok átemelésre után a hallgatók már csak a SZIE rendszerébe tudnak belépni!

A fentiek miatt intézményünk a Gyöngyösön sikeres záróvizsgát tett hallgatók számára a 101/2020. (IV.10.) sz. Korm. rendelet szerinti oklevél igénylést 2020. július 15-én felfüggesztette.

Az oklevél igénylést 2020. augusztus 1. után a SZIE fogadja, melynek módjáról és részleteiről a jogutód SZIE-től kap tájékoztatást.

Eger, 2020. július 15.

Kalóné Szűcs Erzsébet

oktatási igazgató

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) számú Korm. rendelet 6.§-a alapján, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

A nyelvvizsga kötelezettség alól valamennyi volt főiskolai, egyetemi képzésben, felsőoktatási szakképzésben tanult, vagy alap- illetve mesterfokozatot szerzett hallgató mentesül, függetlenül attól, hogy a képzési és kimeneti követelmények általános vagy szaknyelvi vizsgát, illetve egy vagy két nyelvvizsgát írtak elő az oklevél kiadásához. A rendelkezés a doktori képzésekre és felsőfokú szakképzésekre nem vonatkozik.

Intézményünknek – hasonlóan a többi felsőoktatási intézményhez – nem áll rendelkezésére a szükséges mennyiség a formanyomtatványokból. Az oklevél és oklevélmelléklet nyomtatványokat a Pátria Nyomdától megigényeltük, a nyomtatványok gyártását megkezdték, a dokumentumok kiállítását ezen nyomtatványok megérkezése után tudjuk elkezdeni.

A kiállítás folyamat az alábbi módon zajlik:

 1. Az oklevél kiállítását csak az alábbi adategyeztető felület kitöltését követően kezdi meg az intézmény. Kérjük az adatok pontos kitöltését!
 2. Az oklevél minden esetben azon a néven kerül kiállításra, mely a végzett hallgató személyi igazolványán jelenleg szerepel. Ettől eltérni a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (5) bekezdése értelmében nem áll módunkban. Kérjük, hogy a személyi igazolvány másolatát/scannelt példányát mindenképpen töltsék fel!
 3. Az oklevél kiállítója az Eszterházy Károly Egyetem. Azon végzett hallgatóink, akik még nem az EKE-n tettek záróvizsgát, kérjük, hogy az igénylési felületen a jogelőd intézménynél az alábbiak szerint válasszák ki az adott intézményt:
  • amennyiben az egri vagy sárospataki képzési helyen tett záróvizsgát, a jogelőd intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola, (a 2000. január 1. és 2013. június 30. között Sárospatakon záróvizsgázó hallgatók számára a jogelőd, Miskolci Egyetem állítja ki az oklevelet);
  • amennyiben a gyöngyösi telephely bármely jogelőd intézményében (KRF, SZIE, GATE) tett záróvizsgát, a jogelőd intézmény neve: Károly Róbert Főiskola;
  • amennyiben a jászberényi telephely bármely jogelőd intézményében (JTIF, SZIE JFK, SZIE ABK, SZIE ABPK) tett záróvizsgát. a jogelőd intézmény neve: Szent István Egyetemem.
 4. Amennyiben rendelkezik a sikeres záróvizsgáról szóló igazolással, kérjük azt az adategyeztető felület megfelelő kérdéséhez feltölteni.
 5. Amennyiben a 101/2020. (IV.10.) számú Korm. rendelet 6.§-a alapján több oklevél megszerzésére is jogosult az egyetemen vagy annak jogelőd intézményeiben, úgy mindkét szak esetében el kell végezni az adategyeztetést. Kivételt képez ez alól a szakpáros tanárképzés. A szakpáros tanárképzés esetében az adategyeztetést egyszer kell elindítani.
 6. Csak a hiánytalanul, végéig kitöltött adategyeztető nyilatkozatokat tudjuk figyelembe venni.
 7. A beérkezett adategyeztetések alapján az oklevél kiállítása az alábbiak szerint zajlik:
  • A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján minden záróvizsgát tett hallgató számára oklevél (magyar és angol nyelven) kerül kiállításra.
  • Oklevélmellékletet csak az alap-, mesterképzésben, osztatlan képzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben végzett hallgatóknak állít ki az intézmény.
  • Az adategyeztető nyilatkozatokat a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel, az oklevelek kiállítása előreláthatólag az alábbi ütemezésben történik:
   • 2015 után záróvizsgázottak – 2020. április 28-tól;
   • 2010-2014 évben záróvizsgázottak – 2020. május 4-től;
   • 2010 előtt záróvizsgázottak – 2020. május 11-től folyamatosan.
  • Az elkészült oklevelek/oklevélmellékletek az adategyeztető felületen, a hallgató által kért módon kerülnek átadásra, azaz
   - postai úton,
   - személyes átvétel esetén: a megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatjuk a járványügyi helyzet alakulásának megfelelően a személyes átvétel lehetőségéről.

Tekintettel arra, hogy az Oktatási Igazgatóság munkatársait a nagyszámú köziokirat elkészítése a napi munkafolyamat mellett terheli, kérem az érintett hallgatók türelmét és megértését. Kollégáim mindent megtesznek azért, hogy a folyamatot mielőbb lezárhassuk és volt hallgatóink mihamarabb kézbe vegyék diplomájukat. Az adategyeztetéssel kapcsolatos kérdéseivel az oklevel@uni-eszterhazy.hu címen érdeklődhet.

Tájékoztatom, hogy Intézményünk a felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára számos továbbtanulási lehetőséget kínál akár mesterképzésben, akár szakirányú továbbképzésben. A választható szakokról, a bekerülés lehetőségeiről, a felvételi eljárás szabályairól az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: felvi.uni-eszterhazy.hu.

Eger, 2020. április 24.

Kalóné Szűcs Erzsébet s.k.

oktatási igazgató


Tisztelt Egyetemi Hallgatók!

Az Eszterházy Károly Egyetem hallgatóival kapcsolatos adatkezeléséről közzétett Adatvédelmi tájékoztató letölthető!

Tisztelt Egyetemi Hallgatók!
A Líceum földszintjén, a főlépcső alatt RUHATÁR működik. Kérjük, hogy vegyék igénybe, mivel táskát és kabátot a KÖNYVTÁRBA nem vihetnek be, még a könyvtári termekben tartott órákra sem.
Köszönjük a megértésüket!

A Tittel Pál Könyvtár munkatársai